Οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να ανταλλαχθούν, χωρίς εξετάσεις, όταν αλλάξω κατοικία.

 • Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχτηκε με αντίστοιχη άδεια οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ
  • Δικαιολογητικά
   • Φωτοτυπία Ταυτότητας
   • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.

 • Ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ με ελληνική
  • Δικαιολογητικά
   • Φωτοτυπία Ταυτότητας
   • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   • Άδεια διαμονής εάν δεν είναι Έλληνας υπήκοος τουλάχιστον 6 μηνών
   • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
   • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής