Η κατηγορία Α μπορεί να αποκτηθεί:
από την ηλικία των 24 ετών και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης,
από την ηλικία των 22 ετών σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Α, έχετε δικαίωμα να οδηγείτε:
μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος
μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 24 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης της άδειας οδήγησης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης,θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ ή Α1 ή Α2 σε Α ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ κατηγορία.
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής