Η κατηγορία Α1 μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 18 ετών και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Α1, έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε μοτοσικλέτες οι οποίες συνδυαστικά:
δεν υπερβαίνουν τα 125 cm3, η μέγιστη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 11 kW και ο λόγος ισχύος προς το βάρος τους είναι μικρότερος από 0,1 kW/kg (ισχύς/βάρος)
μηχανοκίνητα τρίκυκλα, η ισχύς των οποίων δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
Με αυτόματο ή μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων;
Στην κατηγορία αυτή μπορώ να επιλέξω την απόκτηση άδειας οδήγησης με αυτόματο ή με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.
Αν αποκτήσω άδεια οδήγησης για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα μπορώ να οδηγώ οχήματα της κατηγορίας που διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και η άδεια οδήγησης για την συγκεκριμένη κατηγορία θα έχει τον κωδικό 78.
Αν αποκτήσω άδεια οδήγησης για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων μπορώ να οδηγώ όλα τα οχήματα της κατηγορίας.
Η επιλογή αυτόματο ή μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, δεν με δεσμεύει και μπορώ χωρίς κόστος (με απλή αίτηση) να την αλλάξω, όπως μπορώ να μεταπηδήσω και σε άλλη κατηγορία αν πληρώ την έχω την κατάλληλη ηλικία.

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 18 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητα
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης
(χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Ταυτόχρονη έκδοση άδειας οδήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α κατηγορίας και Β κατηγορίας
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης ανάλογα με την κατηγορία
   •Φωτοτυπία Ταυτότητα
   •5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών),θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Β θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Α κατηγορίας θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α1 από Β κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ σε Α1 κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής