Η κατηγορία Α2 μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 20 ετών και δεν απαιτείται ο οδηγός να κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Α2, έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε μοτοσικλέτες για τις οποίες συνδυαστικά:
η μέγιστη ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 35 kW και ο λόγος ισχύος προς βάρος είναι μικρότερος από 0,2 kW/kg (ισχύς/βάρος) και δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 20 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από
την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών)
θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, ο
φθαλμίατρο)

 • Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ ή Α1 σε Α2 κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α2 από Β κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 20 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής