Η κατηγορία Β μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και δεν απαιτείτε να κατέχεται, άλλη άδεια οδήγησης.
Τι οδηγώ;
Με την απόκτηση της κατηγορίας Β, δικαιούστε να οδηγήσετε:
Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, τα αυτοκίνητα της παραπάνω κατηγορίας συνδυαζόμενα με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 18 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητα
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Επέκταση άδειας οδήγησης Β96 από B κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητα
   •Φωτοτυπία άδεια οδήγησηςΒ κατηγορίας
   •1φωτογραφίατύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε ΒΕ κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητα
   •Φωτοτυπία άδεια οδήγησης Β κατηγορίας
   • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α από Β κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 24 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητας
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

 • Επέκταση άδειας οδήγησης Β από ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορία.
  • Δικαιολογητικά

   •Φωτοτυπία Ταυτότητα
   •Φωτοτυπία άδεια οδήγησης
   •Φωτοτυπία ένα έντυπο που νε περιέχει το ΑΦΜ εκτυπωμένο
   •2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής