Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
Αναλυτικά δικαιώματα:
Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλιδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2015, έχουν την δυνατότητα οι κάτοχοι άδειας μοτοποδηλάτου, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τις υπηρεσίας Τροχαίας της αστυνομίας, να μετατρέψουν την άδεια μοτοποδηλάτου σε ΑΜ.
Οι κάτοχοι των παλιών αδειών μοτοποδηλάτων θα πρέπει να τις καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και θα αντικατασταθούν με νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσής του.
Η προθεσμία για αυτές τις αλλαγές είναι η 18η Ιανουαρίου 2015!

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 16 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Βιβλιάριο ασθενείας
•Έντυπο
αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο
με το γνήσιο της υπογραφής
•Υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο κηδεμόνες (εκτός και αν ο ένας έχει την επιμέλεια) και φωτοτυπίες των ταυτοτήτων τους αν ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών

 • Ταυτόχρονη έκδοση άδειας οδήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α κατηγορίας και Β κατηγορίας
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης ανάλογα με την κατηγορία
   •Φωτοτυπία Ταυτότητα
   •6 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Β
   θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Α κατηγορίας θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

 • Επέκταση άδειας οδήγησης σε ΑΜ από Β κατηγορία
  • Δικαιολογητικά
   •Ηλικία απόκτησης 18 ετών
   •Φωτοτυπία Ταυτότητα
   •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
   •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
   •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
   •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής