Επέκταση άδειας οδήγησης από κατηγορία σε D

Δικαιολογητικά
•Ηλικία απόκτησης 21 ετών
•Φωτοτυπία Ταυτότητας
•Φωτοτυπία άδειας οδήγησης Β κατηγορίας
•4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
•Έντυπο αίτησης εκτύπωσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
•Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)