Επέκταση άδειας οδήγησης Β96 από B κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδεια οδήγησηςΒ κατηγορίας •1φωτογραφίατύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε ΒΕ κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδεια οδήγησης Β κατηγορίας • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α από Β κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 24 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης Β από ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορία.

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδεια οδήγησης •Φωτοτυπία ένα έντυπο που νε περιέχει το ΑΦΜ εκτυπωμένο •2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής