Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE χωρίς ΠΕΙ από C

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C+ΠΕΙ κατηγορίας •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε C

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)