Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE χωρίς ΠΕΙ από C

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C+ΠΕΙ κατηγορίας •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε C

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

Επέκταση άδειας οδήγησης από κατηγορία σε D

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 21 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης Β κατηγορίας •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

Επέκταση άδειας οδήγησης σε D

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 21 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C κατηγορίας •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε CE+ΠΕΙ από C χωρίς ΠΕΙ κατηγορία.

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 21 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης C κατηγορίας χωρίς ΠΕΙ •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης Β96 από B κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδεια οδήγησηςΒ κατηγορίας •1φωτογραφίατύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε ΒΕ κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδεια οδήγησης Β κατηγορίας • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α από Β κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 24 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης Β από ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορία.

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδεια οδήγησης •Φωτοτυπία ένα έντυπο που νε περιέχει το ΑΦΜ εκτυπωμένο •2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ ή Α1 ή Α2 σε Α ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ κατηγορία.

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής