Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ ή Α1 σε Α2 κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α2 από Β κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 20 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Ταυτόχρονη έκδοση άδειας οδήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α κατηγορίας και Β κατηγορίας

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης ανάλογα με την κατηγορία •Φωτοτυπία Ταυτότητα •5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών),θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Β θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Α κατηγορίας θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο,…

Επέκταση άδειας οδήγησης σε Α1 από Β κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επέκταση άδειας οδήγησης από ΑΜ σε Α1 κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18-24 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Ταυτόχρονη έκδοση άδειας οδήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α κατηγορίας και Β κατηγορίας

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης ανάλογα με την κατηγορία •Φωτοτυπία Ταυτότητα •6 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Β θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης Α κατηγορίας θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς…

Επέκταση άδειας οδήγησης σε ΑΜ από Β κατηγορία

Δικαιολογητικά •Ηλικία απόκτησης 18 ετών •Φωτοτυπία Ταυτότητα •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που ανταλλάχτηκε με αντίστοιχη άδεια οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.

Ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους μέλους ΕΕ με ελληνική

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης • Άδεια διαμονής εάν δεν είναι Έλληνας υπήκοος τουλάχιστον 6 μηνών • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Αντίγραφο άδειας οδήγησης κοινοτικού τύπου χωρίς ανανέωση επαγγελματικών κατηγοριών

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής