Αντίγραφο άδειας οδήγησης κοινοτικού τύπου

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής

Δικαιολογητικά • Φωτοτυπία Ταυτότητας • 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου • Έντυπο αστυνομικής αρχής δήλωσης κλοπής • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •1φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής

Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους συνταξιοδότησης

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Έγγραφο ασφαλιστικού φορέα

Περιορισμός άδειας οδήγησης για λόγους υγείας

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •3 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας

Αναθεώρηση σε πρωτοβάθμια ιατρική επιτροπή άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών.

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία Διπλώματος ή το ίδιο το δίπλωμα αν είναι ληγμένο •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών), θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αναθεώρηση της άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο τ ης υπογραφής •Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

Αναθεώρηση άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών λόγω ηλικίας σε Δ.Ι.Ε.

Δικαιολογητικά •Φωτοτυπία Ταυτότητας •Φωτοτυπία άδειας οδήγησης •4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Έντυπο αίτησης εκτύπωσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση για εξέταση από ΔΙΕ •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για εξέταση από Δ.Ι.Ε. θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την αναθεώρηση θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής •Ηλεκτροκαρδιογράφημα τελευταίου τριμήνου με σχετική γνωμάτευση •Ακουόγραμμα με οστέινη και αέρινη καμπύλη